Berlin, Berlinische Galerie

akg-images 6388446

Von der Heydt-Museum Wuppertal. Foto: Antje Zeis-Loi, Medienzentrum Wuppertal

Christie's Images Ltd / ARTOTHEK

Denver Art Museum Collection: Gift of Rosa Kuschei, 1948.38. Photograph courtesy of the Denver Art Museum

Von der Heydt-Museum Wuppertal. Foto: Antje Zeis-Loi, Medienzentrum Wuppertal

Städel Museum, Frankfurt am Main - U. Edelmann / ARTOTHEK

Ahlen, Kaldewei Kulturstiftung. Foto: Fotostudio Bartsch, Berlin

- / ARTOTHEK